Biblioteksinformation

Statistiska centralbyråns bibliotek, Biblioteket (B)

Adress
Box 24300
104 51, Stockholm
Besöksadress
Karlavägen 100
Telefon
010-479 50 00
E-post
library@scb.se
Webbplats
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/
Övrigt
Statistikservice telefontider:
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30. -

Tillgänglighet: SCB:s material är endast tillgängligt på SCB:s lokaler i Stockholm. - För besök kontakta Statistikservice 010-479 50 00