Startsida

Låntagarkonto i LIBRIS:

Uppsala universitetsbibliotek, BMC-biblioteket

Villkor: Denna tjänst gäller för både fjärrlån och artikelbeställningar. Fjärrlån görs endast på material som inte redan finns inom Uppsala UB, och endast för forskare, personal och studenter vid BMC, Uppsala universitet. Artikelbeställningar görs även för övriga och även från tidskrifter som finns vid Uppsala UB. OBS! Vid express-beställningar av artiklar behöver ett fax-nummer anges i fältet Övrig information. /// This service covers both interlibrary loans and article orders.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Skapa konto

Mina uppgifterSkapa konto, forts.

InloggningsuppgifterVillkor
Avbryt eller spara

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem