Startsida

Låntagarkonto i LIBRIS:

Uppsala universitetsbibliotek, Carolinabiblioteket

Villkor: Tjänsten gäller för anställda samt forskare och studerande inom humaniora, teologi och sociologi vid Uppsala universitet. Böcker som finns tillgängliga inom Uppsala UB kan inte beställas som fjärrlån. Tidskrifter kan aldrig beställas som lån, kopior beställes mot kostnad (se prislista på www.ub.uu.se) /// This service is offered to researchers, staff and students in humanities, theology and sociology at Uppsala University. Only items not available at Uppsala University Library can be requested. Journal volumes are not available for ILL, instead article copies can be requested against a fee. For more information, check the librarys web page www.ub.uu.se

Fält markerade med * är obligatoriska.

Skapa konto

Mina uppgifterSkapa konto, forts.

InloggningsuppgifterVillkor
Avbryt eller spara

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem