Startsida

Låntagarkonto i LIBRIS:

Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, SLU-biblioteket i Uppsala

Villkor: Tjänsten gäller för anställda, forskare och studenter vid SLU i Uppsala. Böcker som finns tillgängliga inom SLU-biblioteket kan inte beställas som fjärrlån. Tidskrifter kan inte beställas som lån, istället går det att beställa artikelkopior. Se prislista på www.slu.se/sv/bibliotek/lan/prislista/ . /// This service is offered to researchers, staff and students at SLU in Uppsala. Only items not available at SLU University Library can be requested. Journal volumes are not available for loan, instead article copies can be requested. See pricelist at www.slu.se/en/library/loans/pricelist/ .

Fält markerade med * är obligatoriska.

Skapa konto

Mina uppgifterSkapa konto, forts.

InloggningsuppgifterVillkor
Avbryt eller spara

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem