Startsida

Låntagarkonto i LIBRIS - Göteborgs universitetsbibliotek Geovetenskapliga biblioteket med kulturvård

Villkor: Tjänsten gäller Geovetenskapliga bibliotekets låntagare. Beställning kan inte göras på material som redan finns inom Göteborgs UB. För artikelbeställningar hänvisar vi till beställningsformuläret på vår webbplats http://www.ub.gu.se

Fält markerade med * är obligatoriska.

Skapa konto

Mina uppgifter







Skapa konto, forts.

Inloggningsuppgifter



Villkor
Avbryt eller spara

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem