Startsida

Låntagarkonto i LIBRIS:

Uppsala universitetsbibliotek, Medicinska biblioteket

Villkor: Denna tjänst gäller både fjärrlån av böcker och artikelbeställningar. Tjänsten gäller endast för anställda och studenter vid Uppsala universitet samt anställda vid Landstinget i Uppsala län. Fjärrlån görs endast på böcker som inte finns inom Uppsala universitetsbibliotek. Artikelbeställning (kopiebeställning) kan även göras från tidskrifter som finns vid Uppsala universitetsbibliotek. Om du har fått kontonummer för att debitera kostnaden till institutionen/kliniken skriv vänligen kontonumret samt om du önskar få artikeln skickad med internposten/rörposten eller hämta den på biblioteket i fältet Övrig information. Boklån inom Norden: ingen kostnad, boklån utanför Norden: 200 kr, artikelkopia inom Norden: 80 kr, artikelkopia utanför Norden: 150 kr-

Fält markerade med * är obligatoriska.

Skapa konto

Mina uppgifterSkapa konto, forts.

InloggningsuppgifterVillkor
Avbryt eller spara

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem