Startsida

Låntagarkonto i LIBRIS:

Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, SLU-biblioteket i Umeå

Villkor: Tjänsten gäller för anställda, forskare och studenter vid SLU i Umeå, och kräver att du redan har ett lånekonto vid SLU-biblioteket. Böcker som finns tillgängliga inom SLU-biblioteket kan inte beställas som fjärrlån, de beställs via bibliotekets söksystem Primo. Tidskrifter kan inte beställas som lån, istället går det att beställa artikelkopior. /// This service is offered to researchers, staff and students at SLU in Umeå. To create an account you need to have a library account at SLU University Library. Only items not available at SLU University Library can be requested. Journal volumes are not available for loan, instead article copies can be requested.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Skapa konto

Mina uppgifterSkapa konto, forts.

InloggningsuppgifterVillkor
Avbryt eller spara

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem