Startsida

LIBRIS hjälp

 

Xsearch

Xsearch är ett LIBRIS-specifikt lättvikts-API. Xsearch gör det möjligt att söka och få ut träfflistor och enskilda poster från LIBRIS i en rad olika format. API:et är baserat på HTTP-anrop som returnerar antingen XML eller text beroende på valt format. Alla format har utf-8 som teckenkodning. Bas-URL för API:et är http://libris.kb.se/xsearch till vilken nedanstående parametrar hängs på.

Parametrar

Namn Värden Default Beskrivning
query     Sökfråga enligt frågespråket.
format marcxml | mods | json | ris | dc | rdfdc | bibtex | refworks | harvard | oxford MARC-XML Anger önskat format. JSON-formatet bygger på Dublin Core. RDFDC är RDF med Dublin Core.
start   1 Anger position i träffmängden för första returnerade post.
n   10 Anger antal returnerade poster, max 200.
order rank | alphabetical | -alphabetical | chronological | -chronological rank Anger sorteringen av träffmängden. '-alphabetical' och '-chronological' står för omvänd alfabetisk resp. kronologisk sortering.
format_level brief | full brief Anger om se-/se även-hänvisningar till auktoriserade former (9XX-fält) tas med.
holdings true | false false Anger om bestånd tas med. Kan endast kombineras med formaten marcxml och mods.
database libris | swepub libris Anger vilken databas som skall sökas

Exempel

Sökning på "Ludwig Wittgenstein" som författare, format Dublin Core

http://libris.kb.se/xsearch?query=förf:(Ludwig+Wittgenstein)&format=dc

Sökning på "W.V. Quine", format JSON

http://libris.kb.se/xsearch?query=W.V.+Quine&format=json

Sökning på "Rudolf Carnap", 50 träffar med beståndsinformation i MODS-format

http://libris.kb.se/xsearch?query=Rudolf+Carnap&format=mods&holdings=true&n=50

Sökning på ämne "Philosophy", med träffarna sorterade i alfabetisk ordning, format MARC-XML

http://libris.kb.se/xsearch?query=ämne:Philosophy&order=alphabetical

Mer information om formaten

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem