Startsida

LIBRIS hjälp

 

Bläddra ämnesvis

Ämnesträdet är uppbyggt kring ett antal ämnesområden som är hierarkiskt strukturerade. I trädet kan du söka och klicka dig ned från ett brett ämnesområde till en mer specifik ämnesnivå. Ämnesstrukturen bygger på SAB klassifikationssystem för svenska bibliotek. Ca 60 % av posterna i LIBRIS har SAB-kod.

Du kan söka på två sätt:

  • Navigera i trädstrukturen
  • Söka ämnesrubrik eller SAB-kod

Navigera i trädstrukturen

På startsidan finns 25 ämnesingångar. Välj önskad ingång, i detta exempel Q Ekonomi och näringsväsen.

Ämnesträd

Antal träffar visas för Q Ekonomi och näringsväsen med underrubriker. Via länken Begränsa sökning kommer du till formuläret för Utökad sökning där du kan begränsa träffmängden för Q. Du kan också välja att navigera vidare via underrubriker. I detta exempel väljer vi Qe Trädgårdsskötsel.

Ämnesträd

Från Qe finns ytterligare underrubriker som du kan bläddra dig ned till. Välj Visa träfflista för att se träffar inom ämnet eller välj Begränsa sökning om du vill begränsa ytterligare via formulär för Utökad sökning.

Sök ämnesrubrik eller SAB-kod

Skriv ämnesrubrik eller sök SAB-kod via B. Sök ämnesrubrik eller SAB-kod (längst ner på Ämnesträdets startsida). Du kan sedan navigera vidare.

Ämnesträd

Läs mer om SAB koder.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem