Startsida

LIBRIS hjälp

 

Sökkoder

Vanligtvis behöver du inte tänka på sökkoderna. Det är bara om du själv vill formulera en avancerad sökfråga som du behöver veta något om sökkoder och operatorer.

Sök med hjälp av sökkoder enligt regeln SÖKKOD:värde, t.ex. TIT:mimesis. Sökkoder kan skrivas med små eller stora bokstäver.

En fritextsökning (utan sökkod) hittar alla poster där sökordet/sökorden förekommer i något av de fält som listas nedan. Kodfält och viss annan information är dock undantagen från fritextsökning; se respektive Sökkod/sökkodsrubrik.

Här finns en fullständig lista över sökkoder. Under de utfällbara rubrikerna grupperas sökkoderna enligt principen 'söka i titelfält', 'söka på författare/upphovsman', etc.

Denna sökkodslista ger också en fullständig översikt över alla uppgifter som är sökbara i de katalogposter som finns i LIBRIS.

Kyrillisk, arabisk, kinesisk etc. skrift registrerd i MARC-fält 880 är sökbar såväl i fritesxt som med avgränsning till tillämplig sökkod. Villkoret är att fält 880 är korslänkat till sitt korresponderande ”normalfält” via delfält $6.

Alla titlar som innehåller förlagsnamnet ”She hui ke xue wen xian chu ban she” i kinesisk skrift

Titlar

Sökkoder motsvarande sökingång Titel/ord i titel i formulär Utökad sökning

Man kan också begränsa till samtliga fält med sammansatt sökkod (alias) TIT, TITEL eller TITLE.

Alla titlar som innehåller frasen 'Röda rummet'

Boken 'Mimesis' av författaren 'Auerbach'


Sökkod Beskrivning MARC-fält
HTIT Titel 242abenp
245abefghknps
246/247abenp
880
OTIT Originalets titel (endast material utgivet t.o.m. 2004) 249abnp, 880
BTIT Alternativ titel eller titel på sammanhörande resurs 740anp, 880
WTTI
(TIDSKRIFT)
Tidskriftstitel (ordindex)
Hit även alternativa (icke-föredragna) former.
130/730adfklmnoprst,
210/222ab, 880, 930adefklmnoprst2
Villkor:
i) 000/07=i,s
ii) endast se-hänvisningar i 9XX-fält (ind. 2=s)
WUTI Uniform titel (ordindex)
Hit även alternativa (icke-föredragna) former.
100fnpt
110/111fpt
130/730adfklmnoprst
240adfklmnoprs
880
700/900fklmnoprst
710/910fklmoprst
711/911fklpst
930adefklmnoprst2
Villkor: endast se-hänvisningar i 9XX-fält (ind. 2=s)
WSER
(SERIE)
Serietitel (ordindex)
Hit även alternativa (icke-föredragna) former.
440anpx
490ax
800abcdefjklmnoprst4
810abcdefklmnopsrt4
811abcdefklnpqst4
830adfmnoprst
880
900abcdefklmnprst
910abcdefklmnprst
911abcdefklnpqst
930adefklmnoprst2
Villkor: endast se-hänvisningar i 9XX-fält (ind. 2=s)
SNR
(SERIE)
Volymnummer i fortlöpande (seriell) resurs 440/490/800/810/811/830v, 880

  • Kapiteltitlar (innehållsförteckning) kan sökas antingen i fritext eller med sökkod ANMÄRKNING (INHX, TITX). Se sökkodsrubrik Anmärkningar ....

Sammanhörande titlar i länkfält (ej sökbara i fritext)

Sökkod Beskrivning MARC-fält
DTIT Titel på huvudpost (till flerbandsverk eller supplement) 772akst, 880
VTIT Titel på värdpublikation till artikel eller kapitel 773akpst, 880
YTIT Titel på annan version (t.ex. tryckt version i katalogpost som avser onlineversion) 776akst, 880
KTIT Titel på kommenterat verk

787aikst, 880
Villkor: då 787i=Kommentar finns

RTIT Titel på recenserat verk

787aikst, 880
Villkor: då 787i=Recension av finns

XTIT Titel på föregående eller efterföljande fortlöpande (seriell) resurs 780/785akst, 880
ITIT Titel på annan sammanhörande resurs 787aikst, 880

Författare och upphovsmän

Sökkoder motsvarande sökingång Författare/upphovsman i formulär Utökad sökning

Man kan också begränsa till samtliga fält med sammansatt sökkod (alias) FÖRF, FORF eller AUTHOR.

Tips: Gå till Index A-Ö för att få alfabetiskt sorterade listor över de författare och upphovsmän som förekommer i databasen.

Titlar av August Strindberg

Titlar översatta av Gunnar Ekelöf


Sökkod Beskrivning MARC-fält
WFRF/ WFR2 Författare och andra personliga upphovsmän, t.ex. kompositörer, översättare, illustratörer (ordindex).
Hit även alternativa (icke-föredragna) former.
WFRF: 100/700abcdejq4, 880
WFR2: 900abcdejq4
Villkor: endast se-hänvisningar i 9XX-fält (ind. 2=s)
WINS Institution, organisation, grupp, konferens, händelse (ordindex)
Hit även alternativa (icke-föredragna) former.
110/710abcden4, 111/711abcdenq4
880
910abcden24, 911abcdenq24
Villkor: endast se-hänvisningar i 9XX-fält (ind. 2=s)
FORX Kapitelörfattare i antologier och samlingsverk m.m. Uppgiften normalt angiven i icke-normaliserad form.
Se även sökkodsrubrik ”Anmärkningar ...”
505r, 720a4, 880
MEDV Redaktörer, skådespelare och andra personer etc. som medverkar i den katalogiserade resursen. Uppgiften normalt angiven i icke-normaliserad form 511/550a, 880

  • Personer som upphovsmän (WFRF/WRF2, FORX, MEDV) kan också sökas med sammansatt sökkod (alias) PERS eller PERSON.
  • Institutioner, organisationer, grupper, konferenser och händelser som upphovsmän (WINS, FORX, MEDV) kan också sökas med sammansatt sökkod (alias) INST eller KONF.

Kompletterande sökkoder

Sökkod Beskrivning MARC-fält
TITU Upphovsuppgift i form som den anges i publikationen 245c, 880
PRDA Personer etc. som producerat resursen 508a, 880

Ämnesord och genrebeteckningar

Sökkoder motsvarande sökingång Ämne i formulär Utökad sökning

Man kan också begränsa till samtliga fält med sammansatt sökkod (alias) ÄMNE, AMNE eller SUBJECT. Hit endast de generella ämnesord som registrerats i den bibliografiska posten (se nedan för sökkoder på bibliotekens lokala ämnesord).

Tips: Gå till Index A-Ö för att få alfabetiskt sorterade listor över de kontrollerade ämnesord som förekommer i databasen.

För svenskspråkiga kontrollerade ämnesord, se även databasen Svenska ämnesord.
För genusvetenskapliga ämnesord, se Kvinnsams ämnesordslista.

Titlar som handlar om film

Titlar där ämnesordet ”arbetsskador” har angivits enligt systemet Svenska ämnesord


Sökkod Beskrivning MARC-fält
WAPE Person (ordindex)·
Hit även alternativa (icke-föredragna) former.
600/900abcdejq24, 880
Villkor: endast se-hänvisningar i 9XX-fält (ind. 2=s)
WAIN Institution, organisation, grupp, konferens, händelse (ordindex)·
Hit även alternativa (icke-föredragna) former.
610/910abcden24
611/911abcdenq24
880
Villkor: endast se-hänvisningar i 9XX-fält (ind. 2=s)
WAMK Ämnesord enligt kontrollerad vokabulär (ordindex)·
Hit även alternativa (icke-föredragna) former.
* Kan begränsas med kod för ämnesordssystem, t.ex.
sao (Svenska ämnesord), kao (Kvinnsamämnesord), lcsh (LC Subject Headings), mesh (Medical Subject Headings), swemesh (svensk MeSH) och agrovoc (AGROVOC-ämnesord)
* Se WASP för sökning på aspekt eller underordnad del i ämnesordssträng
648/948a2
650/950abcde2
651/951abe2
880
Villkor: endast se-hänvisningar i 9XX-fält (ind. 2=s)
WASP Aspekt eller underordnad del av ämnesord (ordindex)·
Hit även alternativa (icke-föredragna) former.
600/610/611/630/648/650/651vxyz
880
900/910/911/930/948/950/951vxyz2
Villkor: endast se-hänvisningar i 9XX-fält (ind. 2=s)
WATI Titel (ordindex)·
Hit även alternativa (icke-föredragna) former.
600/900fklmnoprst2
610/910fklmoprst2
611/911fklpst2
630/930adefklmnoprst2
880
Villkor: endast se-hänvisningar i 9XX-fält (ind. 2=s)
SABA Klartextinformation som följer efter "z" eller ":bf" i SAB-klassifikation 084a, 880
Villkor: då 084a=kssb
INDX
(INDEX)
Indexterm eller okontrollerat ämnesord 653a, 880
AORT Hierarkiskt ordnad land-region-ort-sträng (ordindex) 662abcdefgh, 880

Generella genrebeteckningar och ämnesrubriker

Se även ”Bibliotekens lokala ämnesord och genrebeteckningar” nedan

Sökkod Beskrivning MARC-fält
WGEN (GENRE) Genrebeteckning (ordindex) Hit även alternativa (icke-föredragna) former. 655/955abcvxyz2, 880
Villkor: endast se-hänvisningar i 9XX-fält (ind. 2=s)
SABR Ämnesrubrik - maskinellt skapad ur SAB-kod. Förekommer endast i katalogposter registrerade före 2002 976b

Bibliotekens lokala ämnesord och genrebeteckningar

Lokala ämnesord och genrebeteckningar är normalt endast sökbara i fritext. Man kan dock precisera sin sökning, antingen med följande fältspecifika sökkoder, eller med sammansatt sökkod (alias) LOKÄMNE.

Sökkod Beskrivning MARC-fält
H60N Person (ordindex) 600abcdejq24
H60T Titel (i personnamns-/titelsträng) 600fklmnoprst2
H61N Institution, organisation, grupp etc. 610abcden24
H61T Titel (i institutionsnamns-/titelsträng) 610fklmoprst2
H611 Konferens eller händelse 611abcdefklnpqsvxyzt24
H630 Titel 630adefklmnoprst2
H653 Indexterm eller okontrollerat ämnesord 653a
H655 Genrebeteckning 655abcvxyz2
H65X Ämnesord enligt kontrollerad vokabulär 648a2
650abcde2
651abe2
H698 Ämnesfras /rubrik 698b
HASP Aspekt eller underordnad del av ämnesord 600/610/611/630/648/650/651vxyz2
HSAA Klartextinformation som följer efter "z" eller ":bf" i SAB-klassifikation 084a
Villkor: då 0842=kssb

Klassifikation och ämneskategori

Sökkoder motsvarande sökingång Klassifikation i formulär Utökad sökning

Man kan också begränsa till samtliga fält med sammansatt sökkod (alias) KL, CL eller KLASS. Hit endast de generella klassifikationskoder som registrerats i den bibliografiska posten (se nedan för sökkoder på bibliotekens lokala klassifikation).

Titlar om svenska författare


Sökkod Beskrivning MARC-fält
SAB SAB-klassifikation 084a, 880
Villkor: då 084a=kssb
DDC
(DEWEY)
Dewey Decimal Classification (ordindex) 082ab, 880
DDC2
(DEWEY)
Dewey Sekundär DDC-klassifikation (Dewey Decimal Classification) 083a, 880
UDK UDK-klassifikation (Universal Decimal Classification) 080a, 880
LCC LC-klassifikation (Library of Congress) 050a
NLM NLM-klassifikation (National Library Medicine) 060a
NAL NAL-klassifikation (National Agricultural Library) 070a
WAKA Ämneskategori (ordindex) 072a, 880
WKOV Annan klassifikation (ordindex) 052/084/086a2, 880

Kompletterande sökkoder för trunkerade sökningar (ej sökbara i fritext)


Sökkod Beskrivning MARC-fält
DDCT Kan användas för att utföra trunkerade sökningar på Deweyklassifikation, t.ex. DDCT:61 [ ger träff på Deweykod 61, 610, 611, 612, 613 etc.]. Punkter och andra specialtecken utesluts vid sökning. Deweykod 618.92 söks alltså som DDCT:61892 (ordindex). 082ab
TREE Specialindex för LIBRIS ämnesträd. Kan även användas för att utföra trunkerade sökningar på SAB-klassifikation, t.ex. TREE:a [= ger träff på SAB-kod A, Ab, Ab-c etc.]. Punkter, streck och andra specialtecken är indexerade som siffror. Se formulär Bläddra ämnesvis 084a
Villkor: då 084$2=kssb

Bibliotekens lokala klassifikation

Bibliotekens lokala klassifikations- och ämneskategorikoder är normalt endast sökbar i fritext. Man kan dock precisera sin sökning, antingen med följande fältspecifika sökkoder, eller med sammansatt sökkod (alias) LOKKLASS.

Sökkod Beskrivning MARC-fält
H050 LC-klassifkation (Library of Congress) 050a
H060 NLM-klassifikation (National Library of Medicine) 060a
H072 Ämneskategori (ordindex) 072a2
H080 UDK-klassifikation (Universal Decimal Classification) 080a
H082 Dewey Decimal Classification 082a
HSA SAB-klassifikation 084a
Villkor: då 0842=kssb
H084 Annan lokal klassifikation (ordindex) 084a2

ISBN, ISSN och andra nummerbeteckningar

Följande sökkoder motsvarar sökingång ISBN, ISSN m.m. i Utökad sökning.

Man kan också begränsa till samtliga fält med sammansatt sökkod (alias) NUM, NUMM eller NUMMER.

Sökning på ISBN (internationellt standardboknummer)


Sökkod Beskrivning MARC-fält
ISXN
(ISBN)
(ISSN)
(ISMN)
(LINKISXN)
Giltiga ISBN, ISSN och ISMN.
* ISBN kan sökas med eller utan bindestreck, resp. som ISBN-10 eller ISBN-13, oavsett hur numret är inregistrerat (exempel: 91-7133-901-9 kan sökas som ISXN:91-7133-901-9, ISXN:9171339019, ISXN:978-91-7133-901-0 resp. ISXN:9789171339010).
* ISSN och ISMN kan sökas med eller utan bindestreck, oavsett hur numret är inregistrerat.
* Se nedan om alias LINKISXN
020/022/024a, 880
LISN
(LINKISXN)
ISSN-L
* Se nedan om alias LINXISXN
022l, 880
NR Editions-, fonogram-, rapport- andra standardnummer 010ab
015/016a2
024/027/030/088a
028ab
880
ONR
(BIBID)
BibID (den bibliografiska postens unika ID-nummer i LIBRIS) 001
LONR LIBRISIII-nummer.
Förekommer endast äldre katalogposter (t.o.m. 2001) konverterade från tidigare LIBRIS-format
0359, 880
FELN
(LINKISXN)
Felaktig nummerbeteckning (ISBN, ISSN etc.)
Hit även ISBN/ISSN för annan manifestation av t.ex. en bok eller tidskrift (t.ex. tryckta tidskrifter resp. onlinetidskrifter). Använd alias LINKISXN för att få fram båda/alla manifestationerna.
010/015/016/020/024/027/030/088z
880
022ymz

Utgivningsort, förlag, tryckeri, plats/ort …

Sökkod Beskrivning MARC-fält
FORL
(FÖRL)
(FÖRLAG)
(PUBL)
(PUBLISHER)
Förlag, förlagsort.
Motsvarar sökingång Förlag/ort i Utökat sökformulär.
260ab
752abcdfgh
880
I monografiska resurser utgivna före 1830 indexeras även 260ef som FORL
TR Tryckeri, tryckort 260ef, 880
I monografiska resurser utgivna före 1830 indexeras även 752abcdfgh som TR
NORT Ort, plats eller annat geografiskt namn i kontrolerad form 751ae2, 880

Utgivningsår m.m.

Sökkoder motsvarande sökingång Utgivningsår i formulär Utökad sökning

Man kan också begränsa till samtliga fält med sammansatt sökkod (alias) ÅR, AR eller YEAR.

Sök på sammansatt sökkod


Sökkod Beskrivning MARC-fält
AR1 Utgivningsår för monografiska resurser 008/07-10
AR2
(STARTÅR)
Startår för fortlöpande (seriella) resurser 008/07-10
AR3
(SLUTÅR)
Slutår för fortlöpande (seriella) resurser 008/11-14
AR4 Startår för flerbandsverk, samlingar m.m. 008/07-10
AR5 Slutår för flerbandsverk, samlingar m.m. 008/11-14
AR6 Ursprungligt utgivningsår (inkl. copyrightår) för monografiska resurser 008/11-14

Anmärkningar, fysisk beskrivning, kartografiska data …

Anmärkningar

Man kan också begränsa till samtliga fält med sammansatt sökkod (alias) ANMÄRKNING.

Ordet ljudbok förekommer i ett anmärkningsfält


Sökkod Beskrivning MARC-fält
AANM Allmän anmärkning 500a, 880
ABOK Fysiska detaljer i bokband (huvudsakligen material utgivet före 1830) 563au5, 880
ASPR Språk 546ab, 880
CITA Referens till citering eller bevakningsorgan 510abcx, 880
DISS Ort, lärosäte och disputationsår för akademisk avhandling 502abcdgo, 880
EXAN Exemplar- och versionsspecifik anmärkning (huvudsakligen i material utgivet före 1830) 562abcde5, 880
FORV Förvärvsinformation 541abcdefho5, 880
FORX Kapitelförfattare i antologier och samlingsverk m.m. Uppgiften normalt angiven i icke-normaliserad form.
Se även sökkodsrubrik ”Författare och upphovsmän”
505r, 720a4, 880
INHX Kapiteltitlar (och kapitelförfattare) m.m. registrerade i innehållsanmärkning 505au, 880
MGR Målgrupp för vilken resursen är avsedd, i synnerhet böcker avsedda för skolbruk 521a, 880
PROV Provenienshistorik, huvudsakligen i material utgivet före 1830 561a5, 880
REF Sammanfattning, innehållsbeskrivning 520abu5, 880
REPR Beskrivning av reproduktion (t.ex. digitalisering eller mikroform), då katalogposten huvudsakligen avser originalmanifestationen 533abcdefmn
843abcdefmn5
880
RIGH Villkor för copyright, användning etc. 540abcdu
542abcdefghijklmnoqrsu
845abcdu5
880
SPEC Anmärkning av intern och/eller systemteknisk karaktär, t.ex. uppgift om att katalogposten utgör huvudpost till flerbandsverk, eller är en värdpublikation med särkatatalogiserade artiklar/kapitel 599a5
TCK Tid/plats för en händelse 518/522a, 880
TITX Kapiteltitlar registrerade i formaterad innehållsanmärkning 505gt, 880
ANM Andra typer av anmärkningar till den katalogiserade resursen 501/504/524/525a
530abcdu
534abcefklmnptxz
535abcd
538au
544abcden
545abu
547/580/581/585/586a
880

Fysisk beskrivning

Gäller huvudsakligen monografiska resurser utgivna före 1830, samt elektroniska, grafiska, kartografiska, kombinerade och musikaliska resurser.

Sökkod Beskrivning MARC-fält
MEDT Medietyp i utskriven form 300abf, 880
STRL Mått eller storlek 300cg, 880

Kartografiska data

Kartor med känd koordinat för östlig gränslatitud


Sökkod Beskrivning MARC-fält
SKAL
(SKALA)
Skala (linjär horisontell med konstant proportion) 034b, 880
Koordinater (ej sökbara i fritext):    
KN Nordlig gränslatitud 034f, 880
KO Östlig gränslatitud 034e, 880
KS Sydlig gränslatitud 034g, 880
KV Västlig gränslatitud 034d, 880

Bibliotek, lokalsignum, Internetlänkar, statistik/nyförvärv m.m.

Biblioteks-och bibliografikoder. (ej sökbara i fritext)

Se Biblioteksdatabasen

Sökkod Beskrivning MARC-fält
BIBL Bibliotekskod, sigel
Se även sökingång Bibliotek i formulär för Utökad sökning
852b
BIB
(BIBLIOTEK)
(LIB)
(LIBRARY)
Biblioteksnamn och ort i iklartexst, enligt Biblioteksdatabasen. Hit även bibliotekskod (sigel). Se även sökingång Bibliotek i utökat formulär 852b
OCODE Kod för bibliotekets huvudorganisation enligt Biblioteksdatabasen. Kan användas för att söka fram biblioteksorganisationens hela bestånd (alla sigler) ---
ONAME Namn på bibliotekets bibliotekets huvudorganisation enligt Biblioteksdatabasen. Kan användas för att söka fram biblioteksorganisationens hela bestånd (alla sigler) ---
PBIB Kod för katalogiserande instans 040acd
PROD, (DB) Kod för deldatabas/ämnesbibliografi 0429

Lokalsignum

Lokalsignum

Material med lokalsignum Koa, som finns på Stockholms universitetsbibliotek


Sökkod Beskrivning MARC-fält
WHYL
(MITTBESTÅND)
(MITTBESTAND)
(MYHOLDINGS)
(SIGNUM)
Hyllsignum ordindex. Kan även kombineras med bibliotekssigel för att precisera sökningen till det aktuella bibliotekets bestånd. Bibliotekssigel ska då föregås av prefixet BIBL, t.ex. WHYL:(biblh koa). 852cfghijklmu59
H8XZ
(SIGNUM)
Publik anmärkning om hyllsignum och bestånd 852/866/867/868z
H8XX Intern anmärkning om hyllsignum och bestånd (ej sökbart i fritext) 852/866/867/868x

Internetlänkar

Internetlänkar (Uniform Resource Identifiers) inkl. anmärkningar kan sökas antingen i fritext eller med följande sökkoder, oavsett om uppgiften registrerats i den bibliografiska posten eller i bibliotekens lokala beståndsposter.

Malmö högskolas samling av e-böcker som ingår i avtalspaket Springer Link Books

Sökkod Beskrivning MARC-fält
URI Internetlänk (adress till resurs åtkomlig via Internet) 856u, 880
SURI
(MINAONLINE)
(MYONLINE)
Lokal internetlänk med anmärkning, med möjlighet att precisera till bibliotekets egna avtalsbundna eller lokalt tillgängliga e-resurser, t.ex. SURI:(mahd2springer books online") 856uxyz35
UANM Anmärkning om Internetlänk 856yz3, 880
X856 Intern anmärkning om Internetlänk 856x, 880

Statistik, nyförvärv och registreringsdatum m.m.

Sökkod Beskrivning MARC-fält
AVTL Avtalsnman/kod för licensupphandlade e-tidskrifter och e-böcker m.m. Senaste uppdateringsdatum för bibliografiska poster. Sökbart enligt mönster ååååmmdd. 0409
BDAT Kan även användas för att söka på trunkerade uppdateringsdatum, t.ex. BDAT:201002x för att få träff på alla bibliografiska poster uppdaterade under februari 2010. Registreringsdatum för bibliografiska poster, dvs dag då posten katalogiserades i LIBRIS. 005
DAT Sökbart enligt mönster ååmmdd eller ååååmmdd. Kan även användas för att söka söka på trunkerade registreringsdatum, t.ex. DAT:201002x för att få träff på alla nya bibliografiska poster registrerade under februari 2010 008/00-05
HDAT
(FÖRVÄRVSDATUM)
(FÖRVDAT)
(FORVDAT)
Bibliotekskod (sigel) och datum för skapande av beståndspost. Avsett för ”nyförvärvslistor”, dvs en preciserad sökning på beståndsposter skapade av en viss sigel under angiven tidsperiod. Sökbart enligt mönster FORVDAT:(Sigel ååååmmdd). Kan även användas för att söka söka på trunkerade registreringsdatum, t.ex. FORVDAT:(Mhs 201002x) för att få träff på nya poster registrerade av Mhs under februari 2010, eller FORVDAT:(Mhs 201002x) OR FORVDAT:(Mhh 201002x) för att få träff på alla nya poster registrerade av Mhs och Mhh under februari 2010. 841b5
STAT
(FÖRVÄRVSSTATISTIK)
FÖRVSTAT)
FORVSTAT)
Bibliotekskod (sigel) och statistikkod för att undertrycka posten i nyförvärvslista. Enställiga statistikkoder LIBRIS Formathandbok, Bibliografiska formatet.(LIBRIS Formathandbok, Beståndsformatet, fält 000/07) är sökbara som längre kodord: · o (undertrycks i nyförvärvslista) söks som noll · r (retrospektivt) söks som retro. Kan kombineras med sökkod HDAT/FORVDAT enligt mönster FORVDAT:Sigel ååååmmdx) NOT STAT:(Sigel kodord), t.ex. FORVDAT:(Lsol 201005x) NOT STAT:(Lsol noll). 841a5

Koder

Land- och språkkoder. (ej sökbara i fritext)

Se LIBRIS Formathandbok, Landkoder respektive Språkkoder.

Sökkod Beskrivning MARC-fält
LAND Kod för utgivningsland 008/15-27
044a
SPR
(SPRAK)
(SPRÅK)
(LANG)
(LANGUAGE)
Språkkod (resursens huvudsakliga språk)
Se även sökingång Språk i formulär för Utökad sökning
008/35-37
041acd
SPR1 Specialindex för begränsning till första språkkod 008/35-37
ORIG
(ÖVERS)
(TRANS)
(TRANSLATION)
Kod för originalspråk
Se även sökingång Översatt från i formulär för Utökad sökning
041h
SAMF Kod för språk i sammanfattning etc. 041befgj

Koder i katalogpostens postetikett (fält 000). (ej sökbara i fritext)

Se LIBRIS Formathandbok, Bibliografiska formatet.

Tips: För att söka på materialtyp med klartextbegrepp:

  • gå till det utökade formulärets meny för materialtyper, eller
  • använd sökkod (alias) MAT (se Specialindex, Materialtyper nedan).
Sökkod Beskrivning MARC-fält
PST Kod för poststatus 000/05
BIBN Kod för bibliografisk nivå / publikationstyp 000/07
MED Kod för medietyp 000/06
NIVA Kod för fullständighetsnivå 000/17

Koder i katalogpostens fält 008. (ej sökbara i fritext)

Se LIBRIS Formathandbok, Bibliografiska formatet, fält 008.

Tips: För att söka på klartextbegrepp:

  • gå till det utökade formulärets meny för materialtyper, eller
  • använd sökkod (alias) MAT (se Specialindex, Materialtyper nedan).
Sökkod Beskrivning MARC-fält
ART Kod för målgrupp i monografiska, elektroniska, grafiska och musikaliska resurser 008/22
BIO Kod för biografisk information i monografiska resurser 008/34
BTYP Kod för typ av grafisk resurs 008/33
ETYP Kod för typ av elektronisk resurs 008/26
FEST Kod för monografisk festskrift 008/30
FORM Kod för fysisk form i monografiska, fortlöpande, kombinerade och musikaliska resurser 008/23
008/29
FRKV Kod för utgivningsfrekvens i fortlöpande resurser 008/18
ILL Kod för illustrationer i monografisk resurs 008/18-21
KNF Kod för konferenspublikation i monografiska och fortlöpande resurser 008/29
KTYP Kod för typ av kartografisk resurs 008/25
LTXT Kod för typ av text i icke-musikalisk ljudupptagning 008/30-31
OFF Kod för offentlig resurs i monografiska, fortlöpande, elektroniska, grafiska och kartografiska resurser 008/28
STIL Kod för litterär genre i monografiska resurser 008/33
STYP Kod för typ av fortlöpande (seriell) resurs 008/21
TYP Kod för innehåll i monografiska och fortlöpande resurser 008/24-27
UTG Kod för typ av publikationsdatum 008/06

Koder i katalogpostens fält 007. (ej sökbara i fritext)

Se LIBRIS Formathandbok, Bibliografiska formatet, fält 007.

Sökkod Beskrivning MARC-fält
MED2 Kod för fysisk informationsbärare.
Exempel:
MED2:c [elektroniskt lagrad resurs]
MED2:h [mikroform] Kod för särskild fysisk medieterm
007/00
MED3 Kod för särskild fysisk medieterm.
Exempel:
MED3:cr [e-resurs åtkomlig via Internet]
MED3:co [optisk skiva]
007/00-01

Specialindex

Länkindex (varav flertalet ej är sökbara i fritext)

Huvudsakligen avsedda som underlag för vidaresökning mellan sammanhörande titlar och annan maskinell navigering.

Sökkod Beskrivning MARC-fält
L4X0 BibID och ISSN i seriefält 440/490wx
800/810/811/830wx
L760 BibID och ISSN i länkfält 760 (till sammanhörande huvudserie) 760wx
L762 BibID och ISSN i länkfält 762 (till sammanhörande underserie) 762wx
L765 BibID, ISBN och ISSN i länkfält 765 (till sammanhörande original) 765wxz
L767 BibID, ISBN och ISSN i länkfält 767 (till sammanhörande original till översättning) 767wxz
L770 BibID, ISBN och ISSN i länkfält 770 (till sammanhörande supplement/specialnummer) 770wxz
L772 BibID, ISBN och ISSN i länkfält 772 (till sammanhörande huvudpost) 772wxz
L773 BibID, ISBN och ISSN i länkfält 773 (till sammanhörande värdpublikation) 773wxz
L774 BibID, ISBN och ISSN i länkfält 774 (till sammanhörande delsamling/ar) 774wxz
L775 BibID, ISBN och ISSN i länkfält 775 (till annan utgåva/upplaga) 775wxz
L776 BibID, ISBN och ISSN i länkfält 776 (till utgåva i annat fysiskt medium) 776wxz
L777 BibID och ISSN i länkfält 777 (till verk som är utgivet tillsammans med den katalogiserade resursen) 777wxz
L780 BibID, ISBN och ISSN i länkfält 780 (till föregående titel, huvudsakligen i tidskrifter som titeländrats) 780wxz
L785 BibID, ISBN och ISSN i länkfält 785 (till efterföljande titel, huvudsakligen i tidskrifter som titeländrats) 785wxz
L786 BibID, ISBN och ISSN i länkfält 786 (till informationskälla) 786wxz
L787 BibID, ISBN och ISSN i länkfält 787 (till andra typer av sammanhörande verk) 787wxz
KLNK BibID, ISBN och ISSN i länkfält 787 (till kommenterat verk) 787wxz. Villkor: då 787i=Kommentar finns
RLNK BibID, ISBN och ISSN i länkfält 787 (till recenserat verk) 787wxz. Villkor: då 787i=Recension av finns
LAUT ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost
Denna sökkod ger träff på alla poster som innehåller auktoriserad form. Jfr sökkod AAUT, FAUT, GAUT, IAUT, TAUT för specificerade sökningar på upphov, ämnesord etc.
100/110/111/130$0
240/440$0
600/610/611/630/648/651/655/662$0
700/710/711/730/751/752$0
800/810/811/830$0
AAUT ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (ämnesord)
Jfr sökkod LAUT.
600/610/611/630/648/651/662$0
FAUT ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (författare: person)
Jfr sökkod LAUT.
100[+240]/700/800$0
GAUT ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (genrebeteckning)
Jfr sökkod LAUT.
655$0
IAUT ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (upphov: institution)
Jfr sökkod LAUT.
110[+240]//111[+240]//710/711/810/811$0
TAUT ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (titel)
Jfr sökkod LAUT.
130/440/730/830$0

Materialtyper

Specialindex för maskinell gruppering, namngivning och behandling av materialtyper (bok, tidskrift, e-bok, bild etc.). Se sökingång Materialtyper i formulär Utökad sökning.

Sökkod Beskrivning MARC-fält
MGRP Primärt materialtypsindex.
Publikationens huvudsakliga materialtyp. Endast en materialtyp per katalogpost kan förekomma.
MTAG Sekundärt materialtypsindex
Kompletterande materialtyper på mer detaljerad nivå. Varje katalogpost kan ha 0, 1 eller flera sådana sekundära typer

Kan även sökas med klartextbegrepp i fritext eller med sammansatt sökkod (alias) MAT.

Avhandlingar om ekonomi

ekonomi MAT:avhandling

ekonomi avhandling

De viktigaste materialtyperna är för närvarande sökbara med följande klartextbegrepp.

MAT Sökterm Kommentar
MGRP affisch, affischer
poster, posters
Text- och bildaffischer
MGRP artikel, artiklar
article, articles
Tidskrifts-/tidningsartiklar och bokkapitel
MGRP bild, bilder
image, images
Grafiska blad, fotografier, ritningar och andra tvådimensionella bilder (dock ej bildaffischer)
MGRP bok, böcker
book, books
Tryckta böcker, tryckta broschyrer, ettbladstryck etc. (dock ej textaffischer)
MGRP film, filmer, video
films
Filmer, videoupptagningar, DVD m.m. Hit även OH-bilder och annat projicerbart material.
MGRP handskrift, handskrifter
manuscript, manuscripts
Handskrivna textdokument
MGRP karta, kartor
map, maps
Kartor, atlaser, glober och annat kartografiskt material. Hit även handritade kartor.
MGRP multimedium, multimedier
multimedia
Interaktiva multimedier, spel, datorprogram m.m.
MGRP musik
music
musikinspelningar
MGRP noter Hit även handskrivna noter
MGRP seriell publikation, seriella publikationer
serial, serials
Tidskrifter, dagstidningar, skriftserier och andra tryckta seriella publikationer
MGRP tal
speech, spoken
Ljudböcker och andra ljudupptagningar (dock ej musikinspelningar)
     
MTAG avhandling, avhandlingar
thesis, theses
diss, dissar
dissertation, dissertations
doktorsavhandling, doktorsavhandlingar
Avhandlingar för högre akademisk examen (doktors- och licentiatsavhandlingar m.m.)
MTAG free Resurser fritt tillhgängliga online
MTAG barn, barnbok, barnböcker
juvenile
Alla typer av material avsedda för barn och ungdom
MTAG dagstidning, dagstidningar
newspaper, newspapers
 
MTAG eartikel, eartiklar
earticle, earticles
Tidskrifts-/tidningsartiklar och bokkapitel tillgängliga via Internet
MTAG ebok, eböcker
ebook, ebooks
Böcker tillgängliga via Internet
MTAG eresurs, eresurser
eresource, eresources
Alla typer av dokument tillgängliga via Internet
MTAG etidskrift, etidskrifter
ejournal, ejournals
Tidskrifter tillgängliga via Internet
MTAG festskrift, festskrifter
festschrift, festschrifter
Skrift tillägnad bemärkta personer (eller institutioner), vanligen inom den akademiska världen. Festskriften utges normalt i samband med ett särskilt tillfälle i personens liv (t.ex. pensionering) eller institutionens verksamhet (t.ex. hundraårsjubileum).
MTAG konferens, konferenser
conference, conferences
Konferenshandlingar
MTAG lösbblad
looseleaf
Lösbladspublikationer
MTAG recension, recensioner
review, reviews
Hit recensioner som ingår i tidskrifter eller liknande
MTAG samling, samlingar
collection, collections
Samling av flera dokument, t.ex. brevsamlingar eller samlingar av affärstryck
MTAG skolbok, skolböcker
schoolbook, schoolbooks
Alla typer av material avsedda för skolbruk
MTAG skriftserie, skriftserier
monografiserie, monografiserier
monographic series
Tryckta monografi-, rapport- och skriftserier m.m.
MTAG tidskrift, tidskrifter
journal, journals
 
MTAG webbplats, webbplatser
website, websites
Hit även databaser
MTAG årsbok, årsböcker
yearbook, yearbooks

Strängindex (ej sökbara i fritext)

Specialindex för indexbläddring på kontrollerade namn, titlar och termer. Används endast i sökformulär Index A-Ö


Sökkod Beskrivning MARC-fält
ZAMN Ämne: Titlar om ett ämne eller viss person, institution, ort etc. 600abcdfghjklmnpqrstvxyz
610abcdfghklmnprstvxyz
611acdefghklnpqstvxyz
630adfghklmnprstvxyz
648avxyz
650abcdvxyz
651abvxyz
880
900abcdfghjklmnpqrstuvxyz
910abcdfghklmnprstuvxyz
911acdefghklnpqstuvxyz
930adfghklmnprstuvxyz
948auvxyz
950abcduvxyz
951abuvxyz
ZBTI Boktitel: Böcker, kartor, tidskriftsartiklar etc. 130adfghklmnprst
222ab
245abfghknps
246abenp
247abenp
730adfghklmnprst
880
930adfghklmnprstu
Villkor: 000/07 = annan än ”i”/”s”
ZDDC Deweyklassifikation 082ab
För märvarande ej aktiverat i sökformulär Index A-Z
ZINS Institution: Titlar utgivna av viss institution etc. 110abcdgn
710abcdgn
880
910abcdgnu
ZKNF Konferens: Titlar utgivna med anledning av viss konferens 111acdegnq
711acdegnq
880
911acdegnqu
ZPER Författare (person): Titlar av viss person 100abcdgjq
700abcdgjq
880
900abcdgjqu
ZRTI Recenserat verk: Recensioner av visst verk 787:abdt
787:bdt
880
Villkor: 787i=Recension av
ZSER Serietitel: Böcker som ingår i viss rapportserie etc. 440anp
490a
800abcdfghjklmnpqrst
810abcdfghklmnprst
811acdefghklnpqst
830adfghklmnprst
880
900abcdfghjklmnpqrstu
910abcdfghklmnprstu
911acdefghklnpqstu
930adfghklmnprstu
ZTTI Tidskriftstitel: Tidskrifter, årsböcker, rapportserier, dagstidningar etc. 130adfghklmnprst
222ab
245abfghknps
246abenp
247abenp
730adfghklmnprst
880
930adfghklmnprstu
Villkor: 000/07 = ”i”/”s”
ZVTI Värdpublikation: Artiklar/kapitel som ingår i viss tidskrift eller bok 773:abdt
773:bdt
880

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem