Startsida

LIBRIS hjälp

 

Boolesk sökning

I detta sökformulär kan du göra avancerade sökningar mot en rad finfördelade index. Med hjälp av sökkoder och operatorer är det möjligt att formulera i stort sett hur komplicerade söksträngar som helst. Vägledande exempel och hjälp finns även i sökformuläret Boolesk.

Den booleska söklogiken kan användas även i den enkla sökraden och i det utökade formulärets fritextfält.

Begreppet boolesk

Principerna för hur de logiska operatorerna används kallas boolesk söklogik eller boolesk algebra efter den engelska matematikern George Boole (1815-1864). Den booleska algebran bygger på element som kan sammanfogas via operatorerna (operationerna) AND, OR och NOT.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem