Startsida

LIBRIS hjälp

 

Vad innebär LOPAC i LIBRIS?

Begreppet LOPAC härstammar från rapporten "LIBRIS som lokal OPAC", som publicerades i maj 2010. Efterföljande projekt, LOPAC light, arbetade fram en lösning som gör ett biblioteks lånehantering lättare åtkomligt för användarna i LIBRIS gränssnitt.

Lösningen innebär direktlänkar från LIBRIS till bibliotekets lånefunktioner. Länken till information i det lokala systemet om lån öppnas i en så kallad FancyBox med LIBRIS synligt kvar i bakgrunden. Användaren får möjlighet att reservera, beställa eller se sina lån "i" LIBRIS gränssnitt.

Länk mellan LIBRIS ocg lokala systemets låneinformation

Länkar

Ett LOPAC-bibliotek får följande länkar i LIBRIS:

 • Låna/reservera. Visas i beståndsinformationen och ska leda till en passande sida i det lokala bibliotekets system för exemplarredovisning, reservation eller beställning. Obligatorisk länk för Lopac-bibliotek
 • Mina lån. Visas i vyn "Mina bibliotek". Ska leda till Mina lån i det lokala bibliotekssystemet. Valfri länk.
 • Ansök om lånekort. Visas i vyn "Mina bibliotek", fliken "Öppettider...". Ska leda till ansökningsformulär. Valfri länk.
 • Kartlänk. Visas i lånestatusen. Kartlänken är ett nytt (valfritt) element enligt lånestatusspecifikationen.

Det finns möjlighet att skapa länkar till både svenskt och engelskt gränssnitt

Låna/reservera-länken genereras på alla poster utom e-resurser med fulltextlänkar, artiklar och seriella huvudposter.

Länkarna läggs in i LIBRIS Biblioteksdatabas efter överenskommelse med Libris-enheten

Vad krävs av biblioteket?

Det ska vara möjligt att länka från en post i LIBRIS till motsvarande post för Låna/reservera i bibliotekets system. LIBRIS stödjer länkning för följande identiteter: BibID, ISBN, ISSN och 99-nummer (LIBRIS gamla systemnummer).
Exempel: http://gslg.sub.su.se/cgi-bin/vxu/voyager/ws2lnu_lopac.cgi?recordid=%BIBID%

Man ska kunna länka till större delen av bibliotekets poster så att användaren inte utsätts för länkar som inte leder någonstans.

FancyBox

Bibliotekets gränssnitt öppnas i en "ruta" framför LIBRIS: FancyBox. Denna lösning gör att användaren inte riskerar att tappa orienteringen om vilket system han eller hon befinner sig i, men kräver samtidigt vissa anpassningar av bibliotekets lokala gränssnitt. Det är ofta nödvändigt att skapa ett separat gränssnitt endast för LOPAC-lösningen.

Det finns fall där man inte kan använda FancyBoxen och det är när bibliotekets system använder cookies i (någon av) LOPAC-länkarna. Vissa webbläsare har en säkerhetsspärr mot tredjeparts-cookies (P3P) och då måste LOPAC-länken öppnas i ett nytt fönster. W3C förordar en lösning med P3P-policy för att komma runt detta problem. Om biblioteket har möjlighet att använda sig av P3P-policyn är det välkommet, men det är inget krav.

Designrekommendationer:

 • Anpassa gränssnittet. Ta bort allt som inte är nödvändig för den funktion som ska utföras när man har öppnat länken.
 • Rensa bort länkar. Användaren ska inte riskera att gå vilse genom att hamna i ett nytt system i FancyBox-rutan. Rensa därför bort alla länkar som inte har med LOPAC-funktioner att göra. Tänk på det anpassade gränssnittet mer som dialogrutor med en specifik uppgift snarare än som webbsidor.
 • Minimera scrollning. Ställ in bredd och höjd för FancyBoxen så att den passar bibliotekets gränssnitt. Ange bredd och höjd i Biblioteksdatabasen. Maximal storlek är 720*540 pixlar. Försök undvika scrollning, särskilt i sidled.
 • Se över terminologin. Använd ett lättfattligt språk och anpassa efter LOPAC-lösningen.

Testmiljö

LIBRIS erbjuder en testmiljö där biblioteket kan arbeta med Lopac-länkar och FancyBoxens gränssnitt utan att det syns i produktionsmiljön. Test-status anges i Biblioteksdatabasen.

När biblioteket fått teststatus, kan man lägga på parametern lopactest=[sigel] (siglet måste anges 'case sensitive') i olika vyer för att få fram testlänkar. Parametern 'lopactest=[sigel]' kan läggas på en post med bibliotekets bestånd (för länkarna 'Låna/reservera' och 'Mina lån') eller på vyn "Mina bibliotek" (för 'Mina Lån' och 'Ansök om lånekort').
Exempel: http://libris.kb.se/bib/9837223?lopactest=Hal

Avgränsningar till egna biblioteket

För de bibliotek som önskar finns det också möjlighet att avgränsa sökningar till den egna biblioteksorganisationer i de länkar och sökrutor till LIBRIS som placeras på den egna webbplatsen.

 • Information om länkar med avgränsning på bibliotek/organisation
 • Information om sökrutor med avgränsning på bibliotek/organisation

Exempel på LOPAC-bibliotek är Uppsala universitetsbibliotek

 • "Låna/reservera"- och "Mina lån"-länk finns i Uppsalas (sigel U) beståndspost.
 • "Mina lån"-länk finns också på sidan Mina bibliotek när man har satt sigel 'U' som favoritbibliotek.
 • "Ansök om lånekort" finns i fliken "Öppettider, adress m.m." på sidan "Mina bibliotek" när man har satt sigel 'U' som favoritbibliotek.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem