Startsida

LIBRIS hjälp

 

LIBRIS Låntagarbeställningar

Låntagarbeställningar - steg för steg

Alla som är registrerade låntagare på ett bibliotek, som tar emot beställningar via LIBRIS fjärrlån, kan beställa fjärrlån via webben. Alla bibliotek har inte lämnat klartecken till att ta emot låntagarbeställningar via LIBRIS ännu. Kontrollera i listan över deltagande bibliotek om ditt hembibliotek finns med. Hembiblioteket är det bibliotek där du är registrerad som låntagare.

Logga in i LIBRIS Låntagarbeställningar

1. Registrera ett personligt konto

 • Välj först bibliotek i listan över deltagande bibliotek i LIBRIS fjärrlån. Om ditt hembibliotek inte är med i listan kan du inte använda den här tjänsten.
 • Sedan lägger du upp ett personligt låntagarkonto, som är knutet till ditt hembibliotek. Observera att du bara kan ha ett hembibliotek i LIBRIS beställningsrutin.
 • I låntagarkontot skriver du in uppgifter om namn, adress och så vidare. Alla uppgifter i formuläret är obligatoriska.
 • Du fyller också i användarnamn och lösenord för låntagarkontot. Användarnamnet måste vara en e-postadress. Till den e-postadressen skickar biblioteket alla meddelanden som gäller dina beställningar. Lösenord väljer du själv. Det ska innehålla minst 6 tecken (siffror eller bokstäver).
 • Om du glömmer ditt lösenord kan du beställa det via e-post. Följ i så fall länken "Glömt lösenordet?" och läs instruktionerna.

2. Så använder du LIBRIS beställningsrutin

 • Logga in i LIBRIS fjärrlån med användarnamn (= e-postadress) och lösenord. Då kommer du till startsidan för LIBRIS fjärrlån. Välj länken LIBRIS webbsök för att komma till LIBRIS databas.
 • Använd antingen det enkla eller det utökade sökformuläret för att söka den bok eller artikel du vill beställa. Om du vill beställa en artikel ur en tidskrift ska du söka på tidskriftens titel i LIBRIS databas.
 • Kontrollera vilka bibliotek, som har den efterfrågade titeln. Om den finns på ditt eget bibliotek ska du inte skicka beställningen via LIBRIS fjärrlån. Allt material som finns på ditt hembibliotek beställer du via det lokala bibliotekssystemet.
 • Om materialet inte finns på ditt hembibliotek följer du länken LIBRIS fjärrlån för att nå LIBRIS låntagarbeställningar. Länken finns uppe till höger på skärmsidan.
 • Välj att beställa boklån eller kopia (artikel ur tidskrift, avsnitt ur bok eller dylikt).
 • Kontrollera en extra gång att uppgifterna i ditt låntagarkonto är uppdaterade. De uppgifter som du har registrerat kontrolleras mot hembibliotekets lokala låntagarregister. Om uppgifterna inte stämmer överens stryks beställningen.
 • Fyll i beställningsformuläret och skicka din beställning.
 • Nu kommer ett kvitto på beställningen upp på skärmen. Kontrollera att uppgifterna stämmer.

Låntagarkonto

 • Läs anslutningsvillkoren noga! Uppfyller du de krav som ställs? Vissa bibliotek kan ha begränsad service vad gäller LIBRIS låntagarbeställningar (t.ex. endast för forskare/anställda).
 • Är du inte behörig att använda tjänsten Låntagarbeställningar? Kontakta ditt bibliotek för att få veta vilka möjligheter du har att skicka in din beställning på annat sätt!
 • Lägg upp ett personligt låntagarkonto knutet till ditt hembibliotek OBS! Du kan endast ha ett hembibliotek i LIBRIS beställningsrutin. I låntagarkontot registrerar du in namn- och adressuppgifter m.m. Fält markerade med röd asterisk (*) är obligatoriska.
 • Lånekortsnummer är det löpnummer som finns angivet på ditt lånekort. Du anger även användarnamn och lösenord i låntagarkontot. Användarnamn måste alltid vara en e-postadress. Till denna e-postadress skickar biblioteket alla meddelanden, som gäller dina beställningar. Lösenord väljer du själv. Det ska omfatta minst 6 tecken (siffror eller bokstäver).
 • OBS! Tänk på att uppgifterna i låntagarkontot måste vara korrekta och uppdaterade. Varje gång en beställning kommer in till bibliotekets fjärrlåneavdelning kontrolleras dina uppgifter i låntagarkontot i LIBRIS mot hembibliotekets eget låntagarregister.
 • Skulle någon uppgift inte stämma i denna jämförelse, måste beställningen tyvärr makuleras. Du måste då först uppdatera låntagarkontot och därefter göra en ny beställning. Du drabbas av försening i väntan på beställt material.

Beställ boklån

 • Ange om du vill beställa den aktuella publikationen som boklån eller önskar kopior på artikel eller avsnitt ur den tidskrift/bok du sökt fram.
 • Boklån beställs i detta formulär. Särskilda önskemål och kommentarer kan lämnas i meddelandeavsnittet.
 • Välj Kopia om du vill beställa kopior på enstaka artikel/avsnitt ur en publikation. Du kommer då vidare till det särskilda formuläret för beställning av kopia.
 • Finns boken på hembiblioteket eller på annat bibliotek på din ort? Publikationer, som finns i det egna bibliotekets samlingar eller på annat bibliotek på din ort, kan inte beställas som fjärrlån via LIBRIS låntagarbeställningar.
 • Växla över till bibliotekets lokala katalog för närmare uppgifter om ifall publikationen finns på detta bibliotek.
 • För information om andra bibliotek på din ort som har det aktuella verket, kontakta bibliotekspersonalen.

Beställ kopia

 • Detta formulär används för beställning av kopior av artiklar ur tidskrifter, avsnitt ur böcker etc.
 • I detta beställningsformulär ska artikelförfattaren, artikelns titel och uppgift om volym/årgång samt siduppgift finnas med.
 • Särskilda önskemål och kommentarer kan lämnas i meddelandeavsnittet.
 • Finns boken/aktuell tidskiftsårgång på hembiblioteket/på annat bibliotek på din ort? Publikationer, som finns i det egna bibliotekets samlingar kan inte beställas som fjärrlån via LIBRIS beställningsrutin.
 • Växla över till bibliotekets lokala katalog för närmare uppgifter om ifall publikationen finns på detta bibliotek.
 • För information om andra bibliotek på din ort som har det aktuella verket, kontakta bibliotekspersonalen.

Mina beställningar

 • Denna lista redovisar alla de beställningar du skickat till bibliotekets fjärrlåneavdelning.
 • Varje beställning har ett beställningsnummer, som ska uppges vid alla kontakter med biblioteket.
 • För mer information om beställningen, klicka på beställningsnumret. Biblioteket meddelar om beställningen blir godkänd och skickas som fjärrlån till annat bibliotek (Beställd) eller om den av något skäl inte blir godkänd som fjärrlån eller beställes på annat sätt/i annat beställningssystem (Ej beställd).
 • I statuskolumnen ser du beställningens status och under länken Vad betyder statusmeddelandena ser du vad de betyder.
 • Vill du avbeställa? Ivägsända beställningar, som har status Väntar kan avbeställas genom att du klickar på Avbeställ, längst till höger på raden för aktuell publikation.
 • Om din beställning har status Beställd, ska du istället kontakta bibliotekets fjärrlåne-enhet och göra en avbeställning snarast möjligt.

Vad betyder statusmeddelandena?

Väntar
Din beställning har skickats till bibliotekets fjärrlåneavdelning för handläggning.
Beställd
Din beställning har skickats vidare till annat bibliotek som fjärrlån.
Ej beställd
Din beställning kan inte skickas som fjärrlån. Kontakta Ditt bibliotek för vidare information. Notera beställningsnummer för den aktuella beställningen. Detta nummer måste anges vid kontakter med biblioteket.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem