Startsida

LIBRIS hjälp

 

Höjdpunkter


snapshots på några av höjdpunkterna i LIBRIS

Några exempel

Omslagsbilder och sammanfattningar
Flera hundra tusen omslagsbilder och sammanfattningar har laddats in för att underlätta bedömningen - är det här boken du är ute efter?
Avgränsa och gruppera din sökning
Nya modeller för att utforska stora mängder information, bl.a. genom facetter och gruppering.
Relevansrankning
Med hjälp av relevansrankningen är möjligheten stor att det du söker kommer långt upp i träfflistan.
Stavningsstöd
Systemet ger dig stavningsförslag när du skriver in din sökfråga. "Menade du...?"
Välj favoritbibliotek/region
Ställ in ditt/dina bibliotek så hamnar de överst i listan av de bibliotek och regioner som har boken.
Hitta andra utgåvor
Finns titeln på andra språk? Finns den som E-bok? Finns den utgiven i en äldre/nyare utgåva?
Anpassa LIBRIS efter dina personliga önskemål
Kort eller utökad träfflista? Översikt eller detaljerad titelinformation? Stor kontrast?
Stödjer flera referensformat/system
RIS (EndNote, ProCite, RefMangaer), RefWorks, BibTex, Harvard, Oxford och Zotero.
Sök vidare utanför LIBRIS
LIBRIS ska inte vara en återvändsgränd. Hitta relaterad information i andra informationstjänster.
Sök LIBRIS utifrån
Enkla, persistenta länkar för sökning. Hämta sökrutor från oss. Ladda ner en plug-in för sökning direkt från din webbläsare
Snabba svarstider
Trots den stora mängden data är LIBRIS snabbt.

Frågor och kontakt till LIBRIS kundservice: E-post till libris snabela kb.se

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem