Startsida

LIBRIS hjälp

 

LIBRIS hjälpsidor

I Libris kan du hitta uppgifter om vad som finns att låna eller läsa på svenska universitets- och högskolebibliotek, forskningsbibliotek och ett stort antal folkbibliotek.

LIBRIS snabbguide

 • Utforska

  Använd LIBRIS för att utforska, utvärdera och navigera bland bibliotekens samlingar. Här finns böcker, tidskrifter, avhandlingar, noter, affischer, e-böcker m.m.

  Korta enkla tips som guidar dig in i LIBRIS

 • Hitta

  LIBRIS hjälper dig att få tag på den titel du har hittat. Du kan se vad som finns att låna eller fjärrlåna från biblioteken och vad som går att läsa i fulltext på Internet. Du kan inte köpa boken via LIBRIS. Fråga i stället din bokhandel eller ditt antikvariat.

  Liten guide om hur du får tag på materialet

 • Inställningar

  Ställ in favoritbibliotek, kontrast, textstorlek, träfflistans utseende m.m. efter dina personliga preferenser och behov.

  Se exempel på några inställningar

 • Frågor & kontakt

  Hittar du inte den hjälp du söker är du alltid välkommen att kontakta oss!

  Kontakta oss via e-post, telefon eller chatt

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem