Start

LIBRIS Help

 

Fjärrlån och låntagarbeställningar

De böcker och artiklar som inte finns på ditt lokala bibliotek kan i många fall beställas in från annat bibliotek i Sverige eller utomlands genom bibliotekets fjärrlåneavdelning. Många bibliotek erbjuder beställningsformulär för fjärrlån på sina webbplatser.

På ett trettiotal bibliotek kan man själv som låntagare direkt via ett formulär i LIBRIS (LIBRIS Låntagarbeställningar) skicka in beställningsönskemål om fjärrlån till sitt biblioteks fjärrlåneavdelning. Dessa bibliotek är listade i fjärrlånefliken i visningen av en post.

I dag beställer cirka 1 250 svenska bibliotek av olika kategorier böcker och artiklar för sina låntagares räkning via LIBRIS. Vänd dig till bibliotekets fjärrlåneavdelning för att få mer information om denna service.

Du som använder Låntagarbeställningar och LIBRIS Fjärrlån kan använda ingången till tjänsterna även från denna beta-versionen. I Låntagarbeställningar och Fjärrlån funger allt som vanligt.

Copyright © LIBRIS - National Library Systems