Startsida

LIBRIS hjälp

 

Om LIBRIS

LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska bibliotek.

Kungl. biblioteket ansvarar för drift och utveckling av tjänsten.

De svenska bibliotekens gemensamma katalog

LIBRIS är de svenska bibliotekens gemensamma katalog och uppdateras dagligen. De registrerande biblioteken bidrar gemensamt till uppbyggnaden av innehållet. För närvarande finns 7 miljoner titlar i databasen.

Information om titlar

I träfflistan ser du titel, författare, utgivningsår m.m. och det finns ofta ytterligare information om titlarna som innehållsförteckningar, sammanfattningar, bilder och länkar till fulltext.

Hur når jag titlar jag är intresserad av

Du kan se vilka bibliotek som har den titel du är intresserad av och du kan se om den är tillgänglig via lån eller finns att läsa i fulltext på Internet. Du kan inte köpa böcker, tidskrifter m.m. hos LIBRIS utan vi hänvisar till bokhandlar.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem