Startsida
Hjälp
Sök i LIBRIS databas

     

 

Sökning: onr:3422782 > Personhistorisk tid...

 • Nyckeltitel:Personhistorisk tidskrift

Personhistorisk tidskrift / utgifven af Svenska autografsällskapet.

 • TidskriftSvenska1898-

Förlag, utgivningsår, omfång ...

 • Publicerad:Sammanfattad utgivningstidPublicerad:Stockholm :Publicerad:Svenska autografsällskapet,Publicerad:1898-
 • Publicerad:Stockholm :Publicerad:Svenska autografsällskapet,Publicerad:1898-1905
 • Publicerad:Stockholm :Publicerad:Personhistoriska samfundet,Publicerad:1906-
 • Tillverkad:Stockholm :Tillverkad:Kungl. boktr., P.A. Norstedt & söner
 • 24 cm
 • 2 nr/år
 • Tidigare:1 nr/kvartal,1898-1994
 • Årg. 1(1898/1899): h. 1-h. 4 ; årg. 2(1900): h. 1-årg. 94(1998): h. 2 ; årg. 95(1999): 1-

Nummerbeteckningar

 • LIBRIS-ID:3422782
 • ISSN:0031-5699f

Kompletterande språkuppgifter

 • Språk:svenska

Ingår i deldatabas

Klassifikation

Varianttitlar

 • Personhistorisk tidskriftutgifven af Svenska autografsällskapet1898-1905
 • Personhistorisk tidskriftutgifven af Personhistoriska samfundet1906-1919
 • Personhistorisk tidskriftutgiven av Personhistoriska samfundet1920-

Anmärkningar

 • Vissa nummer saknar undertitel
 • Årsvisa dödslistor för Sverige utkom 1900-1903 som bilaga
 • Årgångsvisa innehållsförteckningar och register 1898-
 • Årgångsvisa personregister
 • 1994:2: Personhistorisk tidskrift 1946-1992 : register / upprättat av Åke Lilliestam
 • Red.: Uno Willers (1946-1951:1/2), Bertil Broomé (1951:3/4-1963:2), Birgitta Lager (1963:3-1968/1969:1/3), Birgitta Lager-Kromnow (1968/1969:4-1971/1972). Red.-utskott: Åke Lilliestam, Bertil Broomé, Hans Gillingstam (1973-1975), Åke Lilliestam, Bertil Broomé, Birgitta Lager-Kromnow (1976), Åke Lilliestam, Birgitta Lager-Kromnow, Herman Schück (1977-1980). Huvudred.: Birgitta Lager-Kromnow (1981-1983). Red.-utskott: Birgitta Lager-Kromnow, Herman Schück, Göran Nilzén (1984), Arne Losman, Göran Dahlbäck, Per Thullberg (1985-1986), Arne Losman, Göran Dahlbäck, Barbro Schaffer (1987-1990), Arne Losman, Göran Dahlbäck, Björn Asker (1991-1993), Erik Norberg, Göran Dahlbäck, Björn Asker (1994), Gunnar Åselius, Erik Norberg, Göran Dahlbäck (1995). Red.: Gunnar Åselius (1996-1997), Olof Hägerstrand (1998-1999)
 • Utgiven genom Fredrik Ulrik Wrangel (1898-1904), Holger Rosman (1904-1906), Fredrik Wilhelm Magnus Grönwall (1907), Vilfrid Benvenuto Carl-Magnus Stenbock (1908-1918), Alfred Bernhard Carlsson (1918-1919:1/2), Sune Hildebrand (1919:3/4-1922), Ivar Ludvig Simonsson (1922-1925), Erik Arnold Sixten Humble (1925-1927), Bengt Olof Hildebrand Hildebrand (1928-1945), Uno Willers (1946-1951:1/2), Bertil Broomé (1951:3/4-1963:2), Birgitta Lager (1963:3-1968/1969:1/3), Birgitta Lager-Kromnow (1968/1969:4-1970), Åke Lilliestam (1971/1972:1/2). Utges genom: Åke Lilliestam (1971/1972:3/4-1980), Göran Nilzén (1981-1984), Per Thullberg (1985-1986), Barbro Schaffer (1987-1990), Björn Asker (1991-1994), Björn Asker och Gunnar Åselius (1995-1997), Olof Hägerstrand (1998-1999)
 • Ansv. utg.: Fredrik Ulrik Wrangel (1898-1904), Holger Rosman (1904-1906), Fredrik Wilhelm Magnus Grönwall (1907), Vilfrid Benvenuto Carl-Magnus Stenbock (1908-1918), Alfred Bernhard Carlsson (1918-1919:1/2), Sune Hildebrand (1919:3/4-1922), Ivar Ludvig Simonsson (1922-1925), Erik Arnold Sixten Humble (1925-1927), Bengt Olof Hildebrand Hildebrand (1928-?)
 • Vissa nummer utgörs av monografier i skriftserien Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet
 • Vissa årgångar för två år, årg. 1(1898/1899), 40(1939/1940), 41(1941/1942), 43(1944/1945), 66(1968/1969) och 68(1971/1972)
 • Vissa nummer saknar häftesbeteckning
 • NLT: 1898-1899: Se Lundstedt, Bernhard, Sveriges periodiska litteratur
 • NLT: Saknar uppgift om ansv. utg. 1942-1999. - 1900-1999 bibliograferad för NLT. - Vid bibliografins slut 1999 utkom tidskriften med 2 nr/år

Ämnesord och genrebeteckningar

Biuppslag (personer, institutioner, konferenser, titlar ...)

 • Asker, Björn,1956- (redaktör)
 • Broomé, Bertil,1913-1980 (redaktör)
 • Carlsson, Alfred Bernhard,1881-1959 (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Dahlbäck, Göran,1941-2017 (redaktör)
 • Gillingstam, Hans,1925-2016 (redaktör)
 • Grönwall, F. W.,f. 1878 (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Hildebrand, Bengt,1893-1964 (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Hildebrand, Sune,1879-1922 (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Humble, Sixten,1895-1981 (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Hägerstrand, Olof,1942- (redaktör)
 • Lager-Kromnow, Birgitta,1920-1999 (redaktör)
 • Lilliestam, Åke,1925- (redaktör)
 • Losman, Arne,1935- (redaktör)
 • Nilsson, Torbjörn,historiker,1954- (redaktör)
 • Nilzén, Göran,1941- (redaktör)
 • Norberg, Erik,1942- (redaktör)
 • Rosman, Holger,1871-1937 (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Schaffer, Barbro,1944- (redaktör)
 • Schück, Herman,1925-2015 (redaktör)
 • Simonsson, Ivar,1891-1925 (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Stenbock, Carl Magnus,1874-1923 (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Thullberg, Per,1945- (redaktör)
 • Willers, Uno,1911-1980 (redaktör)
 • Wrangel, Fredrik Ulrik,1853-1929 (redaktör, ansvarig utgivare)
 • Åselius, Gunnar,1965- (redaktör)
 • Svenska autografsällskapet (utgivare)
 • Personhistoriska samfundet (utgivare)

Sammanhörande titlar

 • Annan version:Digitaliserad version:Personhistorisk tidskrift
 • Föregående titel:Svenska autograf sällskapets tidskrift

SAB-rubrik

 • Ld-c(p)Genealogi: Sverige: periodika
 • Ls-c(p)Biografiska samlingar: Sverige: periodika
 • Ld(p)Genealogi: periodika

Bibliotekens lokala klassifikation, anmärkningar och ämnesord

 • AmLd(p)kssb/6
 • ELd(p)kssb/6
 • GLd(p)kssb/6
 • KdL(p)kssb/6
 • KraLs-c(p)kssb/6
 • KraLd(p)kssb/6
 • KrhL(p)kssb/6
 • LLd(p)kssb/5
 • LiLm(p)kssb/5
 • LuxHistoria
 • NLd(p)kssb/6
 • NbmuFOL Arkivboxar
 • OtaLd(p)kssb/6
 • RHISTORIA
 • RaLd(p)kssb/6
 • RadiUtlånas ej
 • RadiRef.
 • SRoProveniens:Exlibris: Personhistorisk forskning K L H , med handskriften: Karl Kson Leijonhufvud
 • SRoLeijonhufvud, Karl K:son,1865-1952 (tidigare ägare)
 • TosbSammanbundna parvis. Inb. av Nanna Grönvall.
 • ULs-c(p)kssb/5
 • ULds-c(p)kssb/5

Länkade data-URI:er (test)

 • https://id.kb.se/term/saogf/Vetenskapliga%20tidskrifter (Vetenskapliga tidskrifter saogf)
 • https://libris.kb.se/qn2456g844x2h6b#it (Asker, Björn, 1956- pbd)
 • https://libris.kb.se/86lnnf1s3rx770p#it (Broomé, Bertil, 1913-1980 pbd)
 • https://libris.kb.se/khw057r310f8ds0#it (Carlsson, Alfred Bernhard, 1881-1959 pbd rpy)
 • https://libris.kb.se/vs6885wd548ff18#it (Dahlbäck, Göran, 1941-2017 pbd)
 • https://libris.kb.se/nl023rd62g4b1xx#it (Gillingstam, Hans, 1925-2016 pbd)
 • https://libris.kb.se/xv8bdp8g32vfp3n#it (Grönwall, F. W., f. 1878 pbd rpy)
 • https://libris.kb.se/0xbdhlrj51p1zf9#it (Hildebrand, Bengt, 1893-1964 pbd rpy)
 • https://libris.kb.se/64jmqrmq05p2dxt#it (Hildebrand, Sune, 1879-1922 pbd rpy)
 • https://libris.kb.se/qn247gb83zggmkh#it (Hägerstrand, Olof, 1942- pbd)
 • https://libris.kb.se/31fhj6hm24hh2jk#it (Lager-Kromnow, Birgitta, 1920-1999 pbd)
 • https://libris.kb.se/1zcfg4rk03rwf7k#it (Lilliestam, Åke, 1925- pbd)
 • https://libris.kb.se/khwz01930s8115j#it (Losman, Arne, 1935- pbd)
 • https://libris.kb.se/0xbdf3qj2m1078z#it (Nilsson, Torbjörn, historiker, 1954- pbd)
 • https://libris.kb.se/42gjk7hn48j6vfz#it (Nilzén, Göran, 1941- pbd)
 • https://libris.kb.se/zw9cdz4h4st8xmw#it (Norberg, Erik, 1942- pbd)
 • https://libris.kb.se/53hkl8jp4pmj75c#it (Schaffer, Barbro, 1944- pbd)
 • https://libris.kb.se/sq467zjb170nz13#it (Schück, Herman, 1925-2015 pbd)
 • https://libris.kb.se/tr57bqjc19tnv1b#it (Simonsson, Ivar, 1891-1925 pbd rpy)
 • https://libris.kb.se/vs68c34d1ghxn9r#it (Stenbock, Carl Magnus, 1874-1923 pbd rpy)
 • https://libris.kb.se/gdsvwj40582rbn1#it (Thullberg, Per, 1945- pbd)
 • https://libris.kb.se/wt79bx0f2t26mhv#it (Willers, Uno, 1911-1980 pbd)
 • https://libris.kb.se/zw9c89jh5ts8cvv#it (Wrangel, Fredrik Ulrik, 1853-1929 pbd rpy)
 • https://libris.kb.se/jgvxzvm242p4dpc#it (Åselius, Gunnar, 1965- pbd)
 • https://libris.kb.se/20dgjgql5198fx2#it (Svenska autografsällskapet pbl)
 • https://libris.kb.se/64jlnfgq3cbvqdm#it (Personhistoriska samfundet pbl)
Inställningar Hjälp

Titeln finns på 63 bibliotek. 

Bibliotek i norra Sverige (5)

Ange som favorit

Bibliotek i Mellansverige (9)

Ange som favorit

Bibliotek i Stockholmsregionen (18)

Ange som favorit

Bibliotek i östra Sverige (4)

Ange som favorit

Bibliotek i västra Sverige (6)

Ange som favorit

Bibliotek i södra Sverige (8)

Ange som favorit

Övriga bibliotek (13)

Ange som favorit
Om LIBRIS
Sekretess
Blogg
Hjälp
Fel i posten?
Kontakt
Teknik och format
Sök utifrån
Sökrutor
Plug-ins
Bookmarklet
Anpassa
Textstorlek
Kontrast
Vyer
LIBRIS söktjänster
SwePub
Sondera
Uppsök

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy