Startsida
Hjälp
Sök i LIBRIS databas

     

 

Sökning: onr:20700303 > Integrative Medicin...

Integrative Medicine in the Dutch healthcare system [Elektronisk resurs] prerequisites and tools for implementation

van Vliet, Marja (författare)
Jong, Miek C. 1968- (preses)
Jong, Mats 1968- (preses)
Hildingsson, Ingegerd (preses)
Osika, Walter (opponent)
Mittuniversitetet Fakulteten för humanvetenskap (utgivare)
Sundsvall Mid Sweden University 2017
Engelska 149 s. (PDF)
Serie: Mid Sweden University doctoral thesis, 1652-893X ; 261
Läs hela texten
Läs hela texten
  • E-bokAvhandling(Diss. (sammanfattning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2017)
Sammanfattning Ämnesord
Stäng  
  • Integrative Medicine (IM) is a care approach that focuses on the overall well-being and healing process of patients rather than solely on their disease. IM educates and empowers people to be active players in their own care, emphasizes the therapeutic relationship, and makes use of all appropriate evidence-based approaches. The health-oriented foundations of IM are in line with the recently posed concept that describes health as ”the ability to adapt and to self-manage”. Due to the shared underpinnings of both IM and the new concept of health, incorporation of this new concept of health may serve as a facilitator for the development and implementation of IM. From a practical viewpoint, working from an integrative care approach requires specific competences from healthcare providers, such as socio-communicative and self-reflective skills, and reflexivity towards a holistic perspective on health. Previous studies have shown that a Mind-Body Medicine (MBM) course can potentially foster these competences among future healthcare providers. This thesis intended to gain increased insight into the prerequisites and tools for implementation of IM. Therefore, in the first part it aimed to explore the attitudes and practice of IM among Dutch nurses and the support for the new dynamic concept of health as ”the ability to adapt and to self-manage” among main stakeholders within the Dutch healthcare community. Furthermore, in the second part it aimed to evaluate the possibilities of an MBM course among medical and nursing students as a tool to foster an integrative care approach. Methods Both quantitative and qualitative research designs were used. Attitudes and practice of IM were assessed in a semi-structured survey study among 355 Dutch nurses (study I). Support for the new concept of health was explored in a mixed method study, where in the first step data from interviews and focus-groups among 140 stakeholders were investigated by use of manifest content analysis, and in the second step a cross-sectional survey was performed among 1938 stakeholders to verify the findings of the first step (study II). The MBM course was evaluated by a controlled, quasi-experimental intervention study (74 participants / 61 controls among medical students and 47 participants / 64 controls among nursing students) in which validated questionnaires were used (study III). Furthermore, in-depth interviews with 11 medical and 15 nursing students were employed and analysed by a Phenomenological Hermeneutical method to obtain an in-depth understanding of the meaning of the MBM course for the participants (study IV). Findings Study I showed an overall positive attitude towards IM among nurses. Patient-centeredness and a focus on individuals’ own resources and responsibility to promote health met the most support among both nurses and other stakeholders. These elements were considered to be the main positive aspects of the new dynamic concept of health among stakeholders as well (study II). Use of evidence-based and safe complementary therapies and a healing environment received some support from the nurses, but lack of knowledge and lack of evidence seems to hinder further incorporation in the current healthcare practice (study I). Additionally, study II revealed that health was perceived to comprise six dimensions: bodily functions, mental functions & perception, spiritual / existential dimension, quality of life, social and societal participation and daily functioning. In line with patients, nurses had a more broad conception of health in comparison to other healthcare professionals. Study III showed long-term beneficial effects of the MBM course on two dimensions of empathy (personal distress and empathic concern) among medical students, and on perceived stress and empathy (personal distress) among nursing students. Study IV brought forth that the MBM course can be understood as a pathway to inner awareness and a support to connecting with others as well as the outside world. The following themes were identified: “ability to be more present”, “an increased perception and awareness of self”, and “connecting on a deeper level with others”. Conclusion It can be concluded from the results in the first explorative part of this thesis that the observed positive attitudes and perceptions among healthcare professionals toward IM and the newly proposed health concept can serve as important facilitators for further implementation of IM within the Dutch healthcare system. Furthermore, the increased ability to deal with stress, improved empathic abilities and more openness toward different perspectives on health and new treatment options among medical and nursing students following a MBM course, as reported in the second part of this thesis, suggest that this course might be a suitable tool to foster an integrative care approach among future healthcare professionals. 
  • IM (Integrativ Vård mer adekvat term på svenska) är ett vårdkoncept/vårdansats som mer fokuserar på patienters välmående och läkeprocesser än enbart deras sjukdom. IM överlämnar makten och utbildar individen till att själv bli aktiva i sin vård, den framhäver vikten av en god vårdande relation och använder alla tillämpliga evidensbaserade metoder. Den hälsofrämjande grunden i IM är i linje med ett nyligen utvecklat hälsobegrepp, som beskriver hälsa som ”en persons förmåga till att anpassa sig och hantera utmaningar”. Utifrån den liknande grunden och förutsättningarna hos IM och det nya hälsobegreppet så kan en integration av dem vara en understödjande faktor för utveckling och implementering av IM. Utifrån en praktisk synvinkel så innebär en integrativ vårdansats att den som vårdar måste inneha specifika kompetenser och förmågor relaterade till bland annat socio-kommunikativ och självreflektiv förmåga, såväl som en reflektiv öppenhet till ett holistiskt perspektiv på hälsa. Tidigare forskning har visat att en Mind-Body Medicine (MBM) kurs potentiellt kan understödja utveckling av dessa kompetenser bland framtida vårdare. Denna avhandling avsåg i första hand att uppnå ökad insikt i förutsättningar och verktyg för implementering av Integrativ Vård. Mer specifikt syftade den till att beskriva attityder till, och utövande av IM bland Nederländska sjuksköterskor, samt undersöka stödet för det nya dynamiska hälsobegreppet (”en persons förmåga till att anpassa sig och hantera utmaningar”) bland intressenter inom Nederländsk Hälso- och Sjukvård. Vidare i andra hand, avsåg avhandlingen också att utvärdera förutsättningarna för att använda en MBM kurs som ett verktyg till att understödja och fostra ett mer integrativt förhållningssätt bland läkar- och sjuksköterskestudenter. Metod Både kvantitativ såväl som kvalitativ forskningsdesign tillämpades. Attityder till, och utövande av IM undersöktes i en semistrukturerad enkätstudie bland 355 Nederländska sjuksköterskor (studie I). Stödet för det nya hälsobegreppet undersöktes i en studie som genomfördes med mixad design, där i det första steget data från individuella- och fokusgruppintervjuer bland 140 intressenter genomgick en manifest innehållsanalys, och i det andra steget genomfördes en tvärsnittsstudie bland 1938 intressenter för att validera fynden från det första steget (Studie II). MBM kursen utvärderades i en kontrollerad, kvasi-experimentell interventionsstudie (71 deltagare/61 kontroller bland läkarstudenter, och 47 deltagare/64 kontroller bland sjuksköterskestudenter) med validerade frågeformulär (Studie III). Vidare även i en Fenomenologisk-Hermeneutisk ansats via individuella intervjuer med 11 läkar- och 15 sjuksköterskestudenter för att uppnå en djupare förståelse över MBM kursens betydelse för deltagarna (Studie IV). Fynd I studie I framkom att sjuksköterskorna övergripande hade en positiv attityd till IM. Patientcentrering och fokus på individens resurser, samt deras egna ansvar för att arbeta hälsofrämjande var områden som hade mest stöd bland både sjuksköterskor och andra intressenter. Dessa element ansågs också av intressenterna vara den mest positiva aspekten av det nya dynamiska hälsobegreppet (Studie II). Användandet av evidensbaserade komplementärmedicinska metoder och hälsofrämjande miljöer stöddes till viss del av sjuksköterskorna men brist på kunskap och brist på evidens förefaller vara hinder för integration i nuvarande vårdpraxis (Study I). I studie II framkom att begreppet hälsa uppfattades som att bestå i sex olika dimensioner; ”kroppslig funktion”, ”mental funktion och perception”, ”spirituell/existentiell dimension”, ”livskvalitet”, ”social-samhällelig inklusion” samt ”daglig funktion”. I samklang med patienter, så hade sjuksköterskor en bredare syn på hälsa än andra hälsoprofessioner. I studie III framkom långsiktiga positiva effekter av att delta i MBM kursen avseende i två dimensioner av empatisk förmåga (Personal distress och Empatic concern) bland läkarstudenterna, samt avseende upplevd stressnivå (perceived stress) och empati (personal distress) bland sjuksköterskestudenterna. I studie IV framkom att MBM kursen kan ses som ”en väg till inre medvetenhet och stöd till att knyta an till andra och den omgivande världen” vidare identifierades temana: ”en förmåga till en mer medveten närvaro”, ”en ökad uppfattningsförmåga och inre medvetenhet” samt ”att knyta an till andra människor på en djupare nivå”. Slutsats Utifrån resultaten i avhandlingens explorativa (I, II) del är slutsatsen att de observerade positiva attityderna, och uppfattningarna bland vårdgivare avseende IM och det nyutvecklade hälsobegreppet kan ses som viktiga facilitatorer för ytterligare implementering av IM i det Nederländska hälso- och sjukvårdssystemet. Vidare, den ökade förmågan att hantera stress, utveckla empatisk förmåga och mer öppenhet för nya perspektiv på hälsa och behandlingsalternativ hos läkar- och sjuksköterskestudenter efter deltagande i en MBM kurs (implementeringsdelen i denna avhandling, III, IV), stöttar antagandet att kursen kan ses som ett användbart verktyg för att understödja en mer integrativ vårdansats bland framtida vårdpersonal. 

Ämnesord

Medical and Health Sciences  (hsv)
Health Sciences  (hsv)
Other Health Sciences  (hsv)
Medicin och hälsovetenskap  (hsv)
Hälsovetenskaper  (hsv)
Annan hälsovetenskap  (hsv)

Indexterm och SAB-rubrik

Integrative Medicine
Complementary Medicine
self-management
health
salutogenesis
perceived stress
empathy
self-reflection
nursing education
medical education
Inställningar Hjälp

Titeln finns på 1 bibliotek. 

Övriga bibliotek (1)

Ange som favorit
Om LIBRIS
Sekretess
Blogg
Hjälp
Fel i posten?
Kontakt
Teknik och format
Sök utifrån
Sökrutor
Plug-ins
Bookmarklet
Anpassa
Textstorlek
Kontrast
Vyer
LIBRIS söktjänster
SwePub
Sondera
Uppsök

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

Copyright © LIBRIS - Nationella bibliotekssystem

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy