*** This page is a placeholder. Its main purpose is to serve links to the RDF representation and not yet to be visually pleasing or useful to a human. ***

Person: Mingben, Shi, 1263-1323

Other names
Ming-pen, Shih, 1263-1323
Myŏngbon Hwasang, 1263-1323
Zhongfeng Mingben, 1263-1323
Mingben, Chanshi Zhongfeng Mingben de shufa / Laowuda zhu ; Bi Fei,Yin Lingyun,Lou Senhua yi. Hangzhou Shi : Zhongguo meishu xueyuan chubanshe,, Shi, 1263-1323
VIAF
http://viaf.org/viaf/10140672
misc.
text/rdf+n3
application/rdf+xml
MARC21 (XML)
MARC21 (TEXT)